SPELLING VAN HET PLAT ASSERS

Volgens Systeem Veldeke

 

de klinkers:

a          korte a                                   kar, wat

e          korte open e                        get (iets), bek

è          korte gesloten e                 pèt, dèrp, dèk (vaak)

i           korte i                                    zit, pil

o          korte open o                        pot, vol

ó          korte gesloten o                 óm, kóm

u          korte u                                   dus, zjust

 

aa       lange open a                         zaat, kaart

ao       lange open o                         maon, straot

oo       lange gesloten o                  voot, mood

ee       lange i                                     neet, zeen

ae       lange è                                    waek, hae haet, aerd (aarde)

àè       halflange zeer open e         àèrt (erwt)

uu       kort of halflang                    ich tuut (claxoneer), kuur (bevlieging)

oe       kort of halflang                    moel, koel, koer

ie         kort of halflang                    kieke, hier

 

ieë      ie met naslag                         ieëver, knieëk, twieë

oeë     oe met naslag                       doeës, koeët (As)

uuë     uu met naslag                      duuës, kuuët (Niel), buuë

 

ou        korte open o + w                 ouch, loupe, wouk (As)

aw       korte a + w                            awwerdóm, hawf, zawt

ów       korte gesloten o + w           nów, vernówwe (As)

uw       korte u + w                            nuw, kuw (Niel)

ieëw    ie+naslag+w                          ieëw

 

i-j         i + j                                           hi-j, mesji-jns, bli-jje (bloeien, blije)

ei         korte gesloten è + j             ich weit, nei (nee), klein

ej         korte open e + j                    het wejt, nej (nauw), trejn, plejn, Ejsde  

ui         ö + j                                          uich, luipe (Niel)

uj         u + j                                          nujts (Niel)

oej       oe + j                                        loeje, poejer

uuj       uu + j                                       knuuj (Niel)

aej       ae + j                                        traej

 

enkele medeklinkers:

gk        Franse g van garçon           trègk, hègke

sj                                                           sjoeën, sjal, blaedsje

zj                                                           zjelei, Zjang

 

N.B.:

1)    De sjwa (doffe e) wordt als e geschreven, soms als apostrof (weglatingsteken).

de maeter, het gedoons, …

‘n, ‘t, ‘r, d’r, t’r, g’r, v’r

 

2)    De svarabhakti is de doffe e die zich nestelt tussen l of r en een volgende f,  g, k, m of p. Ze wordt in het Assers gehoord, maar niet geschreven.

mèlk, dèrp,…

 

3)    Bij een open lettergreep wordt de klinker ontdubbeld, naar analogie van het Nederlands.

make, tute, bloje,   …

kamer, moder, netel, …

zete, leve,… fare, bure,… (maar mv. van duuës : duuëze)

 

4)    Recente leenwoorden behouden hun oorspronkelijke spelling.

dialect, computer, hobby, collectie,…

 

5)    Wèts te dats te dat moos doon? – Weet je dat je dat moet doen?

Wèt er wat er wilt? – Weet hij wat hij wil?

Wèt d’r wat d’r wilt? – Weet u wat u wil?

Zeet d’r buuë d’r moot zeen?– Bent u waar u moet zijn?

 

6)    eind-d of –t, eind-g of –ch: volg het Nederlands:

kant, hónd      daag, toch

 

7)    Het Limburgs is een toontaal, met een stoottoon en een sleeptoon. Om het schriftbeeld niet te overladen, wordt de toon niet genoteerd. Is het toch zinvol om dit te doen (vb. woordenboek), dan kan men dit als volgt noteren:

ba.l (speeltuig) <-> ba’l (danspartij)

e. rm (enkelvoud) <-> e’rm (meervoud)

 

8)    De mouillering (in Bree: kènjer, wildj) komt in As omzeggens niet voor.

wel in enkele leenwoorden: sjampanj

 

9)     Sandhi, de versmelting van medeklinkers, komt in As wel voor:

oppe straot, inne gang

 

10) Eind-dt als in Nederlands:

Het sjèdt nogal met ze gaat (Ze gooit nogal met haar achterwerk).

Maar: hae bloojt (want infinitief = bloje).

 

11) Net als in het Nederlands worden oe,uu en ie vóór een –r verlengd. Dit wordt niet genoteerd.

kier, koer, buur, …

 

12) De klanken ö (zoals in Duits Köln), äö (zoals in Frans freule) en eu (zoals in Nederlands deur) komen in het Maaslands zeer frequent voor, maar zijn in As zeldzaam (wegens ontronding):

deur wordt dier, pöt wordt pèt, väöl wordt vael, …

 

13) In enkele gevallen gaat de ontronding in Niel iets verder dan in As.

       Daardoor heeft Plat Assers een iets meer gesloten klank dan Plat Nieler:

ouch, hout (As) <-> uich, huit (Niel)

vówl, ówt (As) <-> vuwl, uwt (Niel)

 

koeët, doeës (As)<-> kuuët, duuës (Niel)