Het korona virus is aan 't verminnere, de Veldeke aktiviteite waere vanhaer noew laeve èngeblaoze.

Ma gein nuud ve hawe óch oppe hiegde 

Bekiek riegelmaotig rubrik KALENDER

Cover v/h boek: Riek en Teerus, hier onder


Hèrfst,

de sezoene koeëme en gaon

ma korona is nog neet hieëlemaol gedaon.

 


Book, Riek en Teerus, is te besèlle via rubrik "contact"

Dit Boek, 193 blz. met fictieve brieven en gedichten, 100 j. geleden (1920) geschreven in Assers dialect door Edward Vandenhoudt. Het is te koop voor slechts 15,00 Euro

 

Voorbeeld van schikking per pagina met vertaling A.N. ernaast.

Vooral het toenmalig dorpsleven en taalgebruik kan je er zonder franjes in lezen. Een zeer opmerkelijk en waardevol historisch dokument.