Winterlandschap, Pieter Breugel 1565

Wènter,

 Breugel, toon waore het nog echte wènters. Sjaatse, slibbere en snieëmen make. Den ti-jd verannerd. sòms nao baeter, sòms neet.

 Riek en Terus

(100 jaor aw fiktieve breve en gedichte)

is verkri-jgbaar via:

rubriek 'Contact'

Dit Boek, 193 blz. met fictieve brieven en gedichten, Meer dan 100 j. geleden (1920) geschreven in Assers dialect door Edward Vandenhoudt. Het is te koop voor slechts 15,00 Euro

 

Voorbeeld van schikking per pagina met vertaling A.N. ernaast.

Vooral het toenmalig dorpsleven en taalgebruik kan je er zonder franjes in lezen. Een zeer opmerkelijk en waardevol historisch dokument.